HBV Richtsnoer
-Toepasbaarheid van de EASL richtlijn in de Nederlandse situatie -

April 2018  -  Versie 1.5

Inhoud
1. Aanleiding

2. Achtergrond

3. Het eerste consult

4. Wie te behandelen?

5. Follow-up van patiŽnten die (nog) niet in aanmerking komen voor behandeling

6. Behandeling met nucleo(s)tide analogen (NUCs)

7. Falen van NUCs

8. Combinatiebehandeling

9. Behandeling met peginterferon alfa (PEG-IFN)
    9.1 Algemeen
    9.2 Monitoring tijdens behandeling

10. HCC surveillance

11. Preventie van HBV re-infectie voor en na levertransplantatie

12. Behandeling van hepatitis B bij patiŽnten met co-infecties
    12.1 HIV co-infectie
    12.2 HDV co-infectie
    12.3 HCV co-infectie

13. (para)Medisch personeel

14. Zwangere vrouwen

15. Immuunsuppressie & chemotherapie

16. Dialyse & niertransplantatie

17. PatiŽnten met extra-hepatische manifestaties

18. Acute hepatitis B

19. Afkortingen

20. Belangenverstrengeling


Voor vragen en opmerkingen kunt u emailen naar info@hbvrichtsnoer.nl

HBVrichtsnoer