18. Acute hepatitis B   

Acute hepatitis B

1.    PatiŽnten met ernstige acute hepatitis B, gekarakteriseerd door aanwezigheid van coagulopathie (INR >1.5), langdurig beloop  (duur van symptomen of geelzucht > 4 weken) of met andere tekenen van acuut leverfalen dienen te worden behandeld met NUCs (ETV, TDF, geen bewijs voor TAF) en verwijzing naar een levertransplantatiecentrum moet worden overwogen.


Index