9. Behandeling met peginterferon alfa (PEG-IFN)

9.1 Algemeen
1.    PEG-IFN is een behandeloptie voor patiŽnten met HBeAg-positieve en HBeAg-negatieve chronische hepatitis B zonder cirrose1

2.    Het behandeldoel is een duurzame onderdrukking van het HBV DNA (<2,000 IU/mL) met normalisatie van ALT (en HBeAg seroconversie bij initieel HBeAg-positieve patiŽnten), idealiter gevolgd door HBsAg verlies. Respons wordt vastgesteld op 6-12 maanden na het staken van de behandeling.

3.    De standaard behandelduur is 48 weken, alhoewel verlenging van de behandelduur voordelig kan zijn bij selecte HBeAg-negatieve patiŽnten

4.    Indien PEG-IFN wordt overwogen bij HBeAg-positieve patiŽnten dan dient de voorspelde kans op succes, berekend middels de PEG-IFN HBV Treatment Index, te worden meegewogen (link: https://liver-gi.nl/)2

9.2 Monitoring tijdens behandeling
1.    Bloedbeeld en levertesten iedere 4 weken, TSH iedere 6 maanden

2.    HBV DNA en HBsAg concentratie en HBeAg en anti-HBe (bij HBeAg-positieve patiŽnten) na 3, 6 en 12 maanden

3.    Stopping rules:
    a.    HBeAg-positieve patiŽnten
            i.    Genotype B of C: HBsAg concentratie >20,000 IU/mL na 12 weken
            ii.    Genotype A of D: geen HBsAg daling ten opzichte van baseline na 12 weken
            iii.    Genotype A, B, C of D: HBsAg concentratie >20,000 IU/mL na 24 weken
    b.    HBeAg-negatieve patiŽnten
            i.    Genotype D: geen HBsAg daling ťn een HBV DNA daling < 2 log ten opzichte van baseline na 12 weken

Toelichting:
1.    De EASL richtlijn en het label suggereren dat PEG-IFN ook kan worden ingezet bij patiŽnten met cirrose zonder portale hypertensie. Gezien de risico’s van de behandeling met PEG-IFN in deze populatie, in combinatie met de beperkte expertise in de meeste centra, is de werkgroep van mening dat PEG-IFN in principe niet dient te worden ingezet bij patiŽnten met cirrose.

2.    Alhoewel de EASL dit niet specifiek adviseert is de werkgroep van mening dat de voorspelde kans op respons dient te worden berekend en meegewogen indien PEG-IFN wordt overwogen bij de behandeling van een patiŽnt met HBeAg-positieve chronische hepatitis B.


Index