16. Dialyse & niertransplantatie

1.    Alle dialyse patiŽnten en niertransplantatiepatiŽnten dienen te worden gescreend op hepatitis B

2.    HBsAg-positieve dialyse patiŽnten met een behandelindicatie dienen te worden behandeld met ETV of TAF

3.    Alle HBsAg-positieve niertransplantatie patiŽnten dienen te worden behandeld met ETV of TAF

4.    Bij HBsAg-negatieve, anti-HBc positieve niertransplantatie patiŽnten dient profylactische behandeling te worden overwogen1

Toelichting
1.    De EASL richtlijn suggereert dat HBsAg-negatieve, anti-HBc positieve patiŽnten die een niertransplantatie hebben ondergaan kunnen worden gemonitord. Aangezien reactivatie van hepatitis B in deze groep is beschreven is het gezien de langdurige immuunsuppressie (en derhalve noodzaak tot langdurige monitoring) sterk te overwegen profylactische behandeling te starten.


Index