5. Follow-up van patiŽnten die (nog) niet in aanmerking komen voor behandeling

1.    PatiŽnten met een HBeAg-positieve chronische hepatitis B infectie die jonger zijn dan 30 jaar en die niet voldoen aan de eerder genoemde behandelindicaties dienen gedurende het eerste jaar iedere 3 maanden te worden gecontroleerd middels bepaling van het ALT en HBV DNA; na het eerste jaar kan de frequentie worden verlaagd naar eens per 6 maanden1

2.    PatiŽnten met HBeAg-negatieve chronische hepatitis B infectie met een HBV DNA <2,000 IU/ml die niet voldoen aan de eerder genoemde behandelindicaties dienen gedurende het eerste jaar iedere 3 maanden te worden gecontroleerd middels bepaling van het ALT en HBV DNA; na het eerste jaar kan de frequentie worden verlaagd naar eens per 6-12 maanden1

3.    PatiŽnten met HBeAg-negatieve chronische hepatitis B infectie met een HBV DNA ≥2,000 IU/ml  die niet voldoen aan de eerder genoemde behandelindicaties dienen gedurende het eerste jaar iedere 3 maanden te worden gecontroleerd middels bepaling van het ALT en HBV DNA; na het eerste jaar kan de frequentie worden verlaagd naar eens per 6 maanden1

4.    Bij patiŽnten die niet worden behandeld valt follow-up middels Fibroscan iedere 3-5 jaar te overwegen2

Toelichting
1.    De werkgroep heeft ervoor gekozen om de follow-up van patiŽnten die niet worden behandeld te homogeniseren. Controle dient in het eerste jaar iedere 3 maanden plaats te vinden, en daarna iedere 6 maanden. Bij HBeAg-negatieve patiŽnten met een laag HBV DNA en ALT kan de frequentie na het eerste jaar eventueel worden verminderd tot eens per 12 maanden

2.    De EASL-richtlijn suggereert regelmatige follow-up middels een niet-invasieve maat voor de ernst van de leverziekte (bijvoorbeeld Fibroscan) bij patiŽnten die niet worden behandeld. Hoewel er geen sluitend bewijs is dat een dergelijke strategie de klinische uitkomsten verbetert, is de werkgroep van mening dat een Fibroscan iedere 3-5 jaar overwogen kan worden. De rol van alternatieve methoden om de leverelasticiteit / stijfheid te meten is vooralsnog onduidelijk aangezien deze nog onvoldoende zijn gevalideerd. Hiervoor verwijst de werkgroep naar relevante richtlijnen (bijvoorbeeld de EFSUMB guidelines and recommendations on the clinical use of liver ultrasound elastography, Update 2017. Ultraschall Med 2017;38:e16-e47.)


Index