11. Preventie van HBV re-infectie voor en na levertransplantatie

1. Hiervoor verwijst de werkgroep naar vigerende richtlijnen voor levertransplantatie.


Index